Inschrijfreglement Vathorstrun

De “Vathorstrun” wordt georganiseerd door de Stichting Run#033 te Amersfoort.

De door de individuele deelnemers te betalen bedragen worden middels de door hen afgegeven machtiging geïncasseerd.

Er gelden geen minimum leeftijden voor deelname aan de diverse afstanden.

Een deelnemer heeft een startnummer en is verplicht dat op de borst te dragen. Elke deelnemer dient met een chip te lopen. Dit is een door de organisatie beschikbaar gestelde chip, welke is verwerkt in het startnummer.

De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van de organisatie op te volgen.

De deelnemers zijn verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in het startvak aanwezig te zijn.

De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parkoers te houden.

De Netto-tijd (de gelopen tijd) is de tijd tussen het overschrijden van de startmat en het overschrijden van de finishmat. De Bruto-tijd is de tijd tussen het moment van het startschot en het overschrijden van de finish-mat, voor de betreffende afstand. De prijswinnaars worden bepaald op basis van de Bruto-tijd.

Het deelnemen aan de Vathorstrun is op alle afstanden voor eigen risico en verantwoording. De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekte of ongevallen van deelnemers of begeleiders. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele calamiteiten.

Het volgen van de loop met auto’s, motoren en bromfietsen is niet toegestaan.

Het op de fiets begeleiden van deelnemers aan is niet toegestaan, mits toestemming vooraf door de organisatie. Hierbij mogen geen andere deelnemers worden gehinderd, en “uit de wind fietsen” is niet toegestaan. Bij overtreding van deze regels (ter beoordeling van de organisatie), wordt de begeleidende fietser van het parkoers verwijderd. Een begeleider begeleidt een deelnemer geheel voor eigen risico en verantwoording.

Deelnemers en begeleiders gaan akkoord met het mogelijke gebruik van zijn/haar beeltenis op televisie, foto en dergelijke voor reportages door een persoon of instantie en voor promotionele doeleinden zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

De organisatie behoudt zich het recht voor om uw gegevens op te nemen in een bestand voor uitnodigingen voor loopevenementen die zij zelf in de toekomst organiseert. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Een annulering dient via info@vathorstrun.nl te gebeuren. De volgende voorwaarden gelden:

  • 12 weken of meer voor het evenement restitutie van het inschrijfgeld;
  • 11 tot en met 8 weken voor het evenement restitutie van 50% van het inschrijfgeld;
  • vanaf 7 weken voor het evenement vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Wanneer de deelnemer aan een ander onderdeel (afstand) deelneemt dan waarvoor is ingeschreven, dan wordt hij/zij niet opgenomen in de uitslagenlijst. De deelnemer heeft dan ook geen recht op een eventuele prijs.

De deelnemer mag het onderdeel waarvoor is ingeschreven wijzigen tot 1 week voor het evenement. De wijziging naar een ander onderdeel kan alleen plaatsvinden als de inschrijvingslimiet van dat onderdeel nog niet is bereikt. Indien hierdoor onvoldoende inschrijfgeld is betaald, wordt een additionele incasso gedaan ter hoogte van het resterende bedrag. Er vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld. Wijzigen is mogelijk via info@vathorstrun.nl

De organisatie werkt niet mee aan het overdragen van de inschrijving op een ander persoon.

De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.

De organisatie heeft het recht het evenement geheel of gedeeltelijk, voor of tijdens de loop af te gelasten als dit nodig is om de veiligheid van mens en goed te waarborgen. Ook calamiteiten elders en/of overmacht kunnen tot afgelasting leiden.

Bij afgelasting door overmacht wordt er geen nieuwe datum in het lopende jaar vastgesteld. De eerstvolgende editie vindt in principe een jaar later plaats. De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid van de door deelnemers gemaakte kosten en er vindt geen restitutie plaats van inschrijfgelden.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.