Algemene voorwaarden – VathorstRun

 

Algemene voorwaarden – VathorstRun

 1. De “Vathorstrun” wordt georganiseerd door de Stichting Run033.nl te Amersfoort.
 2. Er gelden geen minimum leeftijden voor deelname aan de diverse afstanden.
 3. Een deelnemer heeft een startnummer en is verplicht dat op de borst te dragen. Elke deelnemer dient met een chip te lopen. Dit is een door de organisatie beschikbaar gestelde chip, welke is verwerkt in het startnummer.
 4. De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
 5. De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te houden.
 6. De netto-tijd (de gelopen tijd) is de tijd tussen het overschrijden van de startmat en het overschrijden van de finishmat. De bruto-tijd is de tijd tussen het moment van het startschot en het overschrijden van de finish-mat, voor de betreffende afstand. De prijswinnaars worden bepaald op basis van de bruto-tijd. In de uitslag worden zowel de netto-tijd als de bruto-tijd gepubliceerd.
 7. Het deelnemen aan de VathorstRun is op alle afstanden voor eigen risico en verantwoording. De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekte of ongevallen van deelnemers of begeleiders. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele calamiteiten.
 8. Het volgen van de loop met auto’s, motoren en bromfietsen is niet toegestaan.
 9. Het op de fiets begeleiden van deelnemers is niet toegestaan, mits toestemming vooraf door de organisatie. Hierbij mogen geen andere deelnemers worden gehinderd en “uit de wind fietsen” is niet toegestaan. Bij overtreding van deze regels (ter beoordeling van de organisatie), wordt de begeleidende fietser van het parcours verwijderd. Een begeleider begeleidt een deelnemer geheel voor eigen risico en verantwoording.
 10. Deelnemers en begeleiders gaan akkoord met het mogelijke gebruik van zijn/haar beeltenis op televisie, foto en dergelijke voor reportages door een persoon of instantie en voor promotionele doeleinden zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 11. De organisatie behoudt zich het recht voor om uw gegevens op te nemen in een bestand voor uitnodigingen voor loopevenementen die zij zelf in de toekomst organiseert. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 12. Een annulering in geval van bijvoorbeeld een blessure dient via info@vathorstrun.nl te gebeuren. De volgende voorwaarden gelden:
  • bij annulering t/m 1 augustus 2024 vindt restitutie van het inschrijfgeld minus vier euro administratiekosten plaats
  • bij annulering t/m donderdag 29 augustus 2024 vindt 50% restitutie plaats van het inschrijfgeld;
  • bij annulering vanaf vrijdag 30 augustus 2024 vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats, de startnummers worden dan namelijk gedrukt. Het startnummer kan dan nog wel op een andere naam gezet worden door een mail te sturen naar info@vathorstrun.nl.
 13. Wanneer de deelnemer aan een ander onderdeel (afstand) deelneemt dan waarvoor is ingeschreven, dan wordt hij/zij niet opgenomen in de uitslagenlijst. De deelnemer heeft dan ook geen recht op een eventuele prijs.
 14. De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen
 15. De organisatie heeft het recht het evenement geheel of gedeeltelijk, voor of tijdens de loop af te gelasten als dit nodig is om de veiligheid van mens en goed te waarborgen. Ook calamiteiten elders en/of overmacht kunnen tot afgelasting leiden.
 16. Bij afgelasting door overmacht wordt er geen nieuwe datum in het lopende jaar vastgesteld. De eerstvolgende editie vindt in principe een jaar later plaats. De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid van de door deelnemers gemaakte kosten en er vindt geen restitutie plaats van inschrijfgelden.
 17. De deelnemer beseft en gaat ermee akkoord dat de organisatie nieuwe, aanvullende maatregelen kan moeten nemen die de overheid de organisatie oplegt in verband met de bestrijding van het COVID-19 virus. De deelnemer accepteert deze nieuwe, maatregelen ook als deze naar haar/zijn inschrijving bekend zijn geworden en gaat zich er ook aan houden. Deze nieuwe maatregelen geven geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.
 18. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.